Höstmöte 2018

Välkommen till Geriatriker i Stockholms Höstmöte!

Anmäl dig här!

  • Tema den geriatriska patienten på akuten
  • Torsdag 22:a november kl 17:30

Årets höstmöte ägnar vi åt det akuta omhändertagandet av våra geriatriska patienter.

Hur ser omhändertagandet av multisjuka äldre ut på akutmottagningarna idag? Vilka är utmaningarna? Vad finns det för visioner?

Höstmötet äger rum torsdag 22/11 mellan kl 17:30-21:00 i Josabetssalen på Sabbatsbergs sjukhus.

Vi bjuder in samtliga blivande och nuvarande medlemmar i GERIS. Först bjuder vi på mat. Därefter firar vi nyblivna specialister i geriatrik. Höstmötet fortsätter vidare med presentationer av inbjudna representanter från akutklinikerna i Stockholm, och härefter sker en diskussion med dessa.