Om oss

Vi är en lokalförening tillhörande Svensk Geriatrisk Förening, med uppgift att främja geriatriken samt geriatrikerna i Stockholmsregionen. Föreningen som tidigare kallades Geriatriska föreningen Stockholm (GFS) bytte 2017 namn till Geriatriker i Stockholm (GERIS). Vi vill stimulera till ökad kollegial sammanhållning och ett ökat kunskapsutbyte mellan geriatriker i Stockholm. Vi vill även verka för ökad akademisering av geriatriken genom att stötta och inspirera de geriatriker som önskar inleda en forskarbana praktiskt men också genom att introducera geriatriker i Stockholm till nya intressanta ämnen genom våra sammankomster.

För våra medlemmar anordnar vi årligen ett höstmöte där vi bjuder in aktuella personer för spännande diskussioner, god mat och mingel i inspirerande miljö, det brukar äga rum någon gång i november. Utöver det har vi också ett årsmöte dit alla medlemmar är välkomna och ibland anordnas sociala sammankomster för kollegialt utbyte.

För att kunna bli medlem av föreningen ska man tillhöra Svensk Geriatrisk Förening samt tjänstgöra som läkare inom Stockholmsregionen.

Föreningen drivs utan vinstintresse och styrelsen arbetar ideellt till förmån för medlemmarna. Medlemskapet kostar för närvarande 216 kr/år eller 18 kr/mån.

Vill Du bli medlem, se Kontakt/Medlemskap!