Kombinerat höstmöte/årsmöte 2021

Äntligen!

Nu ses vi fysiskt, om inget oförutsett inträffar, för ett kombinerat höstmöte/årsmöte.

Temat för vårt höstmöte i år är Vården av våra mest sjuka äldre, de som bor på Vård- och omsorgsboende. Fokus kommer att ligga på hur dessa patienter bemöttes och hur de inom olika instanser av vården hanterades under pandemin. Hur var, och är, våra förutsättningar att bedriva god vård av våra mest sköra? Vad gjordes bra, mindre bra, och vad kan bli bättre?

När: 25/11 kl 1800-20.30

Var: Aulan Stockholms sjukhem

Hur: Vi bjuder på lättare tilltugg samt dryck från kl 18 och från 18.30 höstmöte samt passar på att i slutet av höstmötet hålla vårt årsmöte för 2021 som ställdes in i våras.

Traditionsenligt firar vi våra nyblivna specialister och är du en av dem, anmäl dig och uppge om du vill bli firad. För att veta hur många som kommer så kommer anmälningslänk öppnas inom kort. Observera att vi firar alla som blivit specialister från senaste höstmötet 2019 till 1/11 2021.

Senaste anmälningsdatum är den 20/11.

Vi längtar efter att träffa så många av er som möjligt på plats och om någon vill vara med per länk så maila vår GERIS-mail (info@geris.se) så går det att ordna. Sprid gärna informationen till dina kollegor. Höstmötet är ett utmärkt tillfälle till att se vilka vi är och vad vi gör samt att träffa trevliga Geriatriker från andra kliniker.

Väl mött!

Anmäl dig här

För GERIS styrelse

Maria T Frodig

ordförande