Höstmöte 2018

Styrelsen tackar alla som deltog i det lyckade mötet med tema den geriatriska patienten på akuten!

Vi firade traditionsenligt våra nyblivna specialister i Geriatrik, åt gott och höll en intressant diskussion med representanter från Stockholms akutsjukhus.