Årsmöte 2020

Med bakgrund av det rådande samhällsläget och coronautbrottet i våras beslutade vi att skjuta på årsmötet.

Vi ser fortsatt, då smittspridning ånyo ökar, ingen möjlighet att träffas och genomföra ett fysiskt årsmöte i Stockholm. De flesta av oss arbetar mot riskgrupper och en förvärrad spridning här kan få stora konsekvenser.

Vi har därför beslutat att hålla ett digitalt kombinerat års-/höstmöte 19/11 kl 18:30 via zoom. På mötet kommer vi förutom sedvanliga årsmötespunkter även hålla ett webinarium kring Covid-19 inom geriatriken.

Anslutningslänk till mötet: https://ki-se.zoom.us/j/66270248684

För GERIS styrelse,

Ulf Öhlund Wistbacka
Ordförande