GERIS kombinerade höst- årsmöte 2021

På årets höstmöte 25/11 träffades vi på Stockholms sjukhem för samtal kring den geriatriske patienten under pandemin.

Fokus i år låg på omhändertagandet på akutsjukhus men också på hur man som SÄBO-ansvarig läkare upplevde Covidpandemin.

Traditionsenligt så började vi vårt möte med mingel och mat. I år bjöds det på vietnamesiska mackor, Banh Mi med ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Årets höstmöte var, långt in på hösten, osäkert om det skulle bli av fysiskt och vi var så glada att äntligen få träffas och prata och utbyta erfarenheter runt det senaste årets intensiva arbete.

Efter mingel började den första av två inbjudna talare Johan Ejerhed, specialist i internmedicin och sedan 1 september i år kommunal läkarstrateg i Stockholm, med att tala om hur våra äldre patienter togs emot under den första vågen på akutsjukhuset. Och hur mottagandet sedan förändrades under andra och tredje vågen. Johan belyste det etiskt svåra med att prioritera vård, inte minst bland vår grupp äldre patienter och fortsatte därmed den intressanta diskussion som fördes på SGFs digitala forum kring etik veckan innan höstmötet.

Efter presentationen och samtal mellan talare och publik fortsatte därefter Johan med en översikt av och en introduktion till den nya roll han innehar som läkarstrateg. Vi fick därmed en inblick i det arbete som pågår mellan kommun och region för att om möjligt förbättra för den äldre, ofta sköra patienten, som bor på SÄBO. Hur ska den boende vara just boende och samtidigt få så god medicinsk omvårdnad som möjligt? Och var ska den ske? I hemmet, på geriatriken eller på akutsjukhus?

Efter Johan Ejerhed var det så dags för en av Familjeläkarnas grundare, Stefan Amér, tillsammans med Christian Molnar, biträdande verksamhetschef att ge oss en inblick i hur det var att arbeta på SÄBO under pandemin.

Stefan och Christian beskrev hur Covidsmittan tidigt kom in på SÄBO och de svårigheter man initialt stötte på i form av brist på skyddsutrustning, provtagning mm samt hur det försvårade att vårda de gamla i Stockholm som var den patientgrupp man framför allt ville skydda. Initial maktlöshet förbyttes dock i ett driv att förbättra för de äldre och i backspegeln så kan vi, inom akutsjukvård, geriatrik och på SÄBO ändå konstatera att vården av den här gruppen patienter genom Covid-pandemin nu har satts under lupp. Det finns idag en större kunskap kring denna patientgrupp och det sker ett aktivt arbete för att förbättra vården för densamma. Utan pandemin skulle troligen inte Johan Ejerhed kunna titulera sig kommunal läkarstrateg, en titel som vi inom GERIS är mycket glada nu finns.

Talarna tackades för sin medverkan med blommor och en gåva på 500 kr vardera i deras namn till Alzheimerfonden.

Efter den mer formella biten av höstmötet var det så dags att i enlighet med traditionen fira nyblivna specialister i Geriatrik. Sedan 2019 års höstmöte har det, hör och häpna, utdelats 40 stycken specialistintyg i Geriatrik från Socialstyrelsen. Av dessa hade 9 st anmält att de ville bli firade på plats med varsin blombukett, en GERIS-mugg samt diplom som utdelades under jubel och applåder. De 31 stycken som inte var närvarande kommer inom kort få sitt diplom från GERIS på posten med ett gratulationsbrev där vi berättar lite om vår förening och dess mål.

Årets 31 anmälda till mötet representerade 11 olika kliniker! Detta gör oss extra glada då vi finns för att geriatriker på olika arbetsplatser i Stockholm ska kunna träffas och samverka.

Efter höstmötet hölls så ett årsmöte där Maria Frodig valdes som mötesordförande. Det beslutades att sittande styrelse, revisorer samt valberedning sitter kvar fram till och med 2022:s årsmöte som kommer hållas i vår. Tre styrelseledamöter Kina Lindqvist, Edvard Lindahl samt Chatrine Jonsson har aviserat ett önskemål om att avgå men kvarstannar i styrelsen fram till årsmötet 2022. Kassör Viktoria Westerlund gick igenom revisons- samt årsberättelse och densamma godkändes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Som övrig fråga togs medlemsavgiftshöjning upp. Vi beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften från 9 kr/månad till 18 kr/månad från 2022.

Efter årsmötet var kvällen över och vi vill tacka alla er som var där samt våra inbjudna talare. Vi hoppas vi ses även under 2022 och då inte minst för ett nytt höstmöte med ett nytt intressant ämne.

För er som precis hittat till den här sidan så vill jag, å styrelsen vägnar, säga varmt välkommen och vi hoppas att du som geriatriker i Sthlm väljer att vara med i Sveriges, vad vi vet, enda lokalförening till SGF. Tillsammans gör vi skillnad för varandra och för våra patienter.

Vid tangentbordet

Maria Frodig

Ordförande i GERIS