Årsmöte 2022

Kära medlemmar.

11/5 kl 1830 hålls digitalt årsmöte för GERIS.

Kallelse kommer separat per mail, med dagordning samt övriga handlingar bifogat, under närmsta veckan.

Hoppas så många som möjligt kan vara med. Länk skickas per mail samt kommer finnas tillgängligt på websidan i god tid innan mötet.

Väl mött!

För styrelsen

Maria Frodig

Ordförande GERIS