Styrelsen

Styrelsen 2020 -2021

Maria Frodig (ordförande) Dalens Geriatrik
Viktoria Westerlund (kassör) Familjeläkarna
Ulf Öhlund Wistbacka Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation & Åldrande, ME Åldrande
Cathrine Jonsson Stockholms sjukhem, rehabcentrum
Kina Lindqvist Dalens Geriatrik
Amelie Lindh Mazya Danderyds Geriatrik
Roba Said Dalens Geriatrik
Julia Gyhagen Dalens Geriatrik
Edvard Lindahl Nackageriatriken
Johanna Sunesson Sabbatsbergs Geriatrik

Övriga

Hanna Nordberg revisor
Åsa Liljeholm revisorsuppleant
Gunilla Barkman valberedning
Ulrika Sjödin valberedning