Höstmöte 2019

Välkommen till GERIS höstmöte 2019, här kommer lite förhandsinfo och save the date.

Höstmötet äger rum torsdag 7/11 mellan kl 18:00-21:00 på Stockholms sjukhem.

Årets höstmöte ägnar vi åt utvecklingen och styrningen av den geriatriska vården. Hur vill vi att de geriatriska klinikerna i Stockholm ska fungera? Hur kommer det se ut med vårdval geriatrik? Vad är utmaningarna och vad är visionerna?

Vi bjuder in samtliga medlemmar i GERIS, som består av ST-Läkare och specialister i geriatrik verksamma i Stockholm.