Höstmöte 2019 – Tema Vårdmakt

Anmälan till GERIS höstmöte är öppen!

Höstmötet äger rum torsdag 7/11 mellan kl 17:30-21:00 på Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22. Magnus Huss aula (gå till höger vid ingången).

Årets höstmöte ägnar vi åt utvecklingen och styrningen av den geriatriska vården. Hur vill vi att de geriatriska klinikerna i Stockholm ska fungera? Hur kommer det se ut med vårdval geriatrik? Vad är utmaningarna och vad är visionerna?

Mötet startar med mingel och plockmat kl 17:30. Kl 19:00 börjar själva mötet med att vi firar nyblivna specialister i geriatrik och slutligen följer en paneldebatt.

Medverkande i paneldebatten är:

  • Tobias Nässén (M) Vård- och valfrihetsregionråd
  • Jonas Lindberg (V) Sjukvårdspolitisk talesperson för region Stockholm
  • Lena Pomerleau (SKL) Nationella programområde äldres hälsa, representant för Stockholm – Gotland
  • Christoffer Bernsköld (HSF) Enhetschef Allmänmedicin och geriatrik
  • Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsregionråd

Vi bjuder in samtliga medlemmar i GERIS, samt Du som vill bli medlem! Om Du inte ännu är medlem i GERIS kan du anmäla Dig redan nu!

Årsmöte 2019

Välkommen till GERIS Årsmöte torsdagen den 4:e April!

I år möts vi på Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 i lokal Magnus Huss (Aulan).

Alla befintliga medlemmar i GERIS samt de som önskar anmäla sig i GERIS är välkomna.

Bli medlem

Årets årsmöte sponsras av Msd som kommer att föreläsa om sin NOAK Lixiana och bjuder på middag.

Årsmötets kallelse

Program

17:30 – 18:00 Start med fika
18:00 – 18:30 Årsmöte
Paus 5 min
18:35 – 19:20 Föreläsning om Lixiana, Johan Fransson Msd
19:20 – Middag

Höstmöte 2018

Styrelsen tackar alla som deltog i det lyckade mötet med tema den geriatriska patienten på akuten!

Vi firade traditionsenligt våra nyblivna specialister i Geriatrik, åt gott och höll en intressant diskussion med representanter från Stockholms akutsjukhus.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och skärper därmed kraven på hur personuppgifter behandlas i föreningar och företag.

Som medlem i GERIS har du rätt att veta vilka personuppgifter vi tillhandahåller och du kan begära ett utdrag ur registret närhelst du önskar. Svenska Läkarförbundet har tillgång till dina personuppgifter då de fakturerar för ditt medlemskap i GERIS, kontakta dem för information kring hur de arbetar kring GDPR. Vi delar även med oss av namn, e-mailadress, yrkestitel och arbetsplats till vår moderförening Svenska Geriatriska Föreningen (SGF) vid behov.

Personuppgifter vi tillhandahåller i vårt medlemsregister är som följer:

Förnamn och efternamn
E-mail adress, arbete och/eller privat
Yrkestitel (underläkare/leg. läkare/ST-läkare eller specialistläkare) samt i vilken specialitet om inte geriatrik.
Betalt medlemsavgift

För verksamhetsberättelsen kan vi notera antal som ansökt om medlemsskap samt antal medlemmar som gått ur föreningen.

Vi delar inte ut personuppgifter till tredje part, utan liksom tidigare nämnt endast till SLF och SGF vid behov.

Stockholm, 180522
Maria Ljungdahl
Ordförande GERIS

Årsmöte 2018

GERIS verkar för att öka nätverket inom Geriatriken i Stockholm. På årsmötet åt vi middag med kollegor och vidareutbildade oss inom Geriatrik. I år sponsrades mötet av Sandoz och vi höll föreläsning om generika.

Styrelsen tackar alla som deltog och ser fram emot året 2018!

Visa programblad: ÅRSMÖTE 2018