Höstmöte 2018

Välkommen till Geriatriker i Stockholms Höstmöte!

Anmäl dig här!

  • Tema den geriatriska patienten på akuten
  • Torsdag 22:a november kl 17:30

Årets höstmöte ägnar vi åt det akuta omhändertagandet av våra geriatriska patienter.

Hur ser omhändertagandet av multisjuka äldre ut på akutmottagningarna idag? Vilka är utmaningarna? Vad finns det för visioner?

Höstmötet äger rum torsdag 22/11 mellan kl 17:30-21:00 i Josabetssalen på Sabbatsbergs sjukhus.

Vi bjuder in samtliga blivande och nuvarande medlemmar i GERIS. Först bjuder vi på mat. Därefter firar vi nyblivna specialister i geriatrik. Höstmötet fortsätter vidare med presentationer av inbjudna representanter från akutklinikerna i Stockholm, och härefter sker en diskussion med dessa.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och skärper därmed kraven på hur personuppgifter behandlas i föreningar och företag.

Som medlem i GERIS har du rätt att veta vilka personuppgifter vi tillhandahåller och du kan begära ett utdrag ur registret närhelst du önskar. Svenska Läkarförbundet har tillgång till dina personuppgifter då de fakturerar för ditt medlemskap i GERIS, kontakta dem för information kring hur de arbetar kring GDPR. Vi delar även med oss av namn, e-mailadress, yrkestitel och arbetsplats till vår moderförening Svenska Geriatriska Föreningen (SGF) vid behov.

Personuppgifter vi tillhandahåller i vårt medlemsregister är som följer:

Förnamn och efternamn
E-mail adress, arbete och/eller privat
Yrkestitel (underläkare/leg. läkare/ST-läkare eller specialistläkare) samt i vilken specialitet om inte geriatrik.
Betalt medlemsavgift

För verksamhetsberättelsen kan vi notera antal som ansökt om medlemsskap samt antal medlemmar som gått ur föreningen.

Vi delar inte ut personuppgifter till tredje part, utan liksom tidigare nämnt endast till SLF och SGF vid behov.

Stockholm, 180522
Maria Ljungdahl
Ordförande GERIS

Årsmöte 2018

GERIS verkar för att öka nätverket inom Geriatriken i Stockholm. På årsmötet åt vi middag med kollegor och vidareutbildade oss inom Geriatrik. I år sponsrades mötet av Sandoz och vi höll föreläsning om generika.

Styrelsen tackar alla som deltog och ser fram emot året 2018!

Visa programblad: ÅRSMÖTE 2018