Styrelsen

Styrelsen 2019 -2020

Ulf Öhlund (ordförande) Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Åldrande
Maria Ljungdahl Dalens Geriatrik
Cathrine Jonsson Stockholms sjukhem, rehabcentrum
Kina Lindqvist Dalens Geriatrik
Viktoria Westerlund Familjeläkarna
Åsa Liljeholm Ersta ASIH
Maria Frodig Dalens Geriatrik
Amelie Lindh Mazya Danderyds Geriatrik

Övriga

Christina Syk revisor
Frida Gustavsson revisorsuppleant
Börje Lundqvist kassör
Gunilla Barkman valberedning
Ann-Christine Nordström valberedning